MITEGRA sp. z o.o.

ul. Poznańska 71; 61-160 Daszewice k. Poznania

REGON: 366651188
NIP: 7773280005

Oddział Zwoleń

ul. Kościuszki 24

26-700 Zwoleń

Sąd Rejestrowy spólki Mitegra sp. z o.o.
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer Rejestru Przedsiębiorców: KRS: 0000669156
Wysokość Kapitału Zakładowego i Kapitału Wpłaconego: 20.000 zł

Wcześniejsza nazwa firmy brzmiała Integra.