Automatyczne stanowisko do znakowania laserowego akumulatorów

W pełni automatyczne stanowisko stanowiące fragment linii produkcyjnej akumulatorów.


Stanowisko jest bezpieczne dla obsługi linii produkcyjnej ponieważ zaprojektowano i wykonano je zgodnie z nową dyrektywą CE - EN 60825-4 z 2011 "Bezpieczeństwo urządzeń laserowych Część 4: Osłony Laserowe", która zastąpiła normę EN 60825-4 Z 2007r.
Automatycze drzwi na przenośniku zawsze są zamknięte podczas procesu znakowania akumulatorów.

Na stanowisku znakowane są kody Data Matrix. Przy laserze zainstalowany jest czytnik kodów DM z funkcją weryfikacji i oceny jakości kodu.

Na stanowisku zamontowany jest komputer, który pełni dwie funkcje:

  • Sterowanie pracą lasera.
  • Generowanie danych do znakowania oraz tworzenie bazy danych wszystkich oznakowanych akumulatorów.